• Dividentlərin bölünməsi;
 • Hüquqi şəxsin ləğv edilməsi;
 • Hüquqi şəxsin (MMC, QSC və ASC) təsis edilməsi;

 • Hüquqi şəxsin filial və nümayəndəliyinin təsis edilməsi;

 • Qeyri-rezident hüquqi şəxsin filial və nümayəndəliyinin təsis edilməsi;
 • Hüquqi şəxsin yenidən təşkili (birləşmə, qoşulma,bölünmə, ayrılma və çevrilmə);
 • Hüquqi şəxsin ƏDV qeydiyyatına alınmasına və ya ƏDV qeydiyyatından çıxarılması;
 • Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin hüquqi auditinin keçirilməsi və yazılı rəyin verilməsi;
 • Fəaliyyət sahəsi ilə bağlı qəbul edilmiş yeni normativ-hüquqi aktlar barədə məlumatların verilməsi;
 • Hüquqi şəxsin qeydiyyat məlumatlarında (təsisçi və ya qanuni təmsilçi, nizamnamə və s.) dəyişikliklərin edilməsi;
 • Hüquqi şəxsin debitor borclarının tələb edilməsi məqsədilə hüquqi məsləhətlərin verilməsi, sənədlər paketinin hazırlanması, istintaq orqanları ilə danışıqların aparılması və s;
 • Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunlaşdırılması ilə bağlı bütün növ sənədlərin (əmr, ərizə, şikayət, məktub, bildiriş, pretenziya və s.) tərtib edilməsi;
 • Qiymətli kağızlarla bağlı əqdlərin hazırlanması və ekspertizası;
 • Qiymətli kağızlarla bağlı əqdlərin hazırlanması və onların ekspertizası
 • Müqavilələrə xitam verilməsi ilə bağlı hüquqi rəyin verilməsi və prosesin təqibi;
 • Standart və qeyri-standart mülki müqavilələrin hazırlanması və onların ekspertizası;
 • Əmək müqavilələrinin hazırlanması və ekspertizası (tam maddi məsuliyyət və vəzifə təlimatlarının qanunvericiliyə uyğun hazırlanması);
 • Tenderlərin və müsabiqələrin keçirilməsi ilə bağlı sənədərin tərtib edilməsi və bununla əlaqədar hüquqi məsləhətlərin və rəylərin verilməsi.
 • Beynəlxalq müqavilələrin / beynəlxalq ticarət müqavilələrinin (INCOTERMS şərtləri əsasında) hazırlanması, ekspertizası və yazılı hüquqi rəyin verilməsi;
 • Sığorta fəaliyyətinə dair lisenziya və icazələrin əldə edilməsi;
 • Sığorta şirkəti ilə əlaqələrin yaradılması və sənədləşmələrin həyata keçirilməsi;
 • Sığorta ödənişlərinin tələb edilməsi məqsədilə sığorta şirkətinə qarşı pretenziyaların irəli sürülməsi.
 • Tibb sahəsində fəaliyyətə dair lisenziya və icazələrin əldə edilməsi;
 • Tibb müəssisələri ilə pasiyentlər arasında müqavilələrin hazırlanması və hüquqi ekspertizası;
 • Tibb müəssisələrinin təqsirli fəaliyyəti nəticəsində pasiyentlərə dəymiş zərərin əvəzinin tələb edilməsi;
 • Tibb hüququ sahəsində konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi (tibbi qanunvericiliyin tələblərinə dair olaraq məlumatlandırma, gələcəkdə məsuliyyət yarada biləcək hallar barəsində xəbərdar edilmə).
 • Geoloji axtarış, layihələndirmə və tikinti lisenziya və icazələrin alınması;
 • Beynəlxalq tikinti müqavilə formalarından (əsasən FIDIC və digərləri) istifadə edilməsi;
 • Tikintiyə dair podrat və tikinti fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı digər standart və spesifik müqavilələrin (layihəçi, podraçtı, subpodratçı və başqaları ilə bağlanan müqavilələrin) hazırlanması və ekspertizası.
 • Müvafiq dövlət orqanlarında və məhkəmələrdə təmsilçilik;
 • Sənayə mülkiyyəti obyektlərinin üzərindəki haqq davamlılığını təmin etmək üçün müntəzəm olaraq rəsmi ödənişlərin həyata keçirilməsi;
 • Sənayə mülkiyyəti obyektlərinin (ixtira, faydalı model, sənaye nümunəsi, əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin) qeydiyyata alınması;
 • Sənayə mülkiyyəti obyektlərinə (ixtira, faydalı model, sənaye nümunəsi, əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərə) dair mülkiyyət hüquqlarının digər şəxslərə lisenziya müqaviləsi əsasında verilməsi;
 • Sənayə mülkiyyəti obyektlərinin (ixtira, faydalı model, sənaye nümunəsi, əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin) qeydiyyata alınmasından imtina barədə qərardan müvafiq orqanlara və ya məhkəməyə etiraz və şikayətlərin verilməsi.
 • Əcnəbilərin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması;
 • Qeyri-rezidentlərə iş icazəsinin alınması və ya uzadılması;
 • Müxtəlif növ vizaların əldə edilməsi və ya müddətinin uzadılması;
 • Əcnəbilərin adından dövlət orqanlarına müraciət sənədlərinin tərtibi;
 • Əcnəbilərin dövlət və qeyri-dövlət orqanları qarşısında təmsil edilməsi;
 • Müvəqqəti yaşamaq icazənin alınması və ya icazənin müddətinin uzadılması;
 • Daimi yaşamaq üçün icazənin alınması və ya icazənin müddətinin uzadılması.

Əlaqə

Əlaqə vasitələri

Məkan:

Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti 3001,
OSKAR Biznes Mərkəzi, 2-ci mərtəbə

Elektron poçt:

info@amade.az
academy@amade.az

Əlaqə:

(+994)12 431 05 03
(+994)70 339 70 72

whatsapp logo