Hükmün hukuki gerekçesi

Hükmün hukuki gerekçesi

ABD, ondokuz federe devlet ve kolumbiya yerel mahkemesi Sherrman Antitekel (Antiinhisar) Kanun’un 1. ve 2. Bölüm hükümlerine dayanarak Microsoft Şirketine karşı birlikte yürütülmek üzere dava açmışlar. Davacların iddiasının esasını, Microsoft’un piyasada tekel konumunu korumak için PCs’in (personel computers) işletim sistemlerini yasadışı rekabet yöntemiyle tertiplemeği sürdürmekte olmasıdır.

Müəllif: Dr. Sərvər Süleymanlı

AMADE Group
Şəffaflıq və etimadın qorunması prinsipləri işığında bəzi qanunvericlik normalarının və xüsusilə Mülki Məcəllənin 225.6-cı maddəsinin məqsədə uyğunluğu

Şəffaflıq və etimadın qorunması prinsipləri işığında bəzi qanunvericlik normalarının və xüsusilə Mülki Məcəllənin 225.6-cı maddəsinin məqsədə uyğunluğu

Şəffaflıq və etimadın qorunması prinsipləri işığında bəzi qanunvericlik normalarının və xüsusilə Mülki Məcəllənin 225.6-cı maddəsinin məqsədəuyğunluğu

Müəllif: Dr. Sərvər Süleymanlı

AMADE Group
Yalan və uydurmaya əqdə dair rəy

Yalan və uydurmaya əqdə dair rəy

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 12 may 2017-ci il tarixli 2(102)-3204/2017 saylı qərarından AR Konstitutsiya Məhkəməsinə verilən şikayətlə bağlı

Müəllif: Dr. Sərvər Süleymanlı

AMADE Group
Azərbaycan mülki hüquq sistemində paylı mülkiyyətin xitam olunması ilə bağlı bəzi hüquqi məsələlər

Azərbaycan mülki hüquq sistemində paylı mülkiyyətin xitam olunması ilə bağlı bəzi hüquqi məsələlər

Azərbaycan mülki hüquq sistemində paylı mülkiyyətin xitam olunması ilə bağlı bəzi hüquqi məsələlər

Müəllif: Dr. Sərvər Süleymanlı

AMADE Group
Mənzil mülkiyyəti

Mənzil mülkiyyəti

Mülkiyyət haqqı sahibinin mənzil üzərindəki sərəncam səlahiyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı qarşılaşılan problemlər və həlli yolları

Müəllif: Dr. Sərvər Süleymanlı

AMADE Group
Əşya hüququ

Əşya hüququ

Hüququ fakültəsi tələbələri üçün metodik vəsait

Müəllif: Dr. Sərvər Süleymanlı

AMADE Group
Dəbbə puluna dair RƏY

Dəbbə puluna dair RƏY

Dəbbə pulu anlayışının mahiyyəti, MM-də dəbbə pulunun qanuni tərifi

Müəllif: Dr. Sərvər Süleymanlı

AMADE Group
Çıxarışa dair RƏY

Çıxarışa dair RƏY

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin VI hissəsinə və 'Konstitusiya Məhkəməsi haqqında'

Müəllif: Dr. Sərvər Süleymanlı

AMADE Group
Definition and elements of commercial activity (entrepreneurship)

Definition and elements of commercial activity (entrepreneurship)

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin VI hissəsinə və 'Konstitusiya Məhkəməsi haqqında'

Müəllif: Dr. Sərvər Süleymanlı

AMADE Group

Əlaqə

Əlaqə vasitələri

Məkan:

Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti 3001,
OSKAR Biznes Mərkəzi, 2-ci mərtəbə

Elektron poçt:

info@amade.az
academy@amade.az

Əlaqə:

(+994)12 431 05 03
(+994)70 339 70 72

whatsapp logo