• Hüquqi faktların müəyyən edilməsi;
 • Hüquqi mübahisələrə dair müstəqil ekspert və mütəxəssis rəylərinin verilməsi;
 • Hüquqi sənədlərin (əmr, ərizə, iddia ərizsəi, şikayət, məktub, bildiriş, pretenziya və s.) tərtib edilməsi;
 • Müştəri maraqlarının birinci, apellyasiya və ya kassasiya instansiya məhkəməsində hüquqi müdafiəsi (vəkillə təminat).
 • Mənzilə köçürülmə;
 • Mənəvi zərərin ödənilməsi;
 • Bank kreditlərinin ödənilməsi;
 • Mənzildə qeydiyyatdan çıxarılma;
 • Miras əmlak və vərəsəlik mübahisələri;
 • Mülkiyyətə müdaxilənin aradan qaldırılması;
 • Borcun və maddi zərərin əvəzinin tələb edilməsi;
 • Zamin tərəfindən ödənilmiş borcun borcludan tələbi.
 • Övladlığa götürmə;
 • Nikahın pozulması;
 • Alimentin artırılması;
 • Uşaqla ünsiyyətin təmin edilməsi;
 • Müvəkkilərin mediasiya proseslərində və ya əlaqəli danışıqlarda təmsil edilməsi;
 • Məhkəmə üçün ərizələrin, nigah müqavilələri və s. hüquqi sənədlərin hazırlanması;
 • Qəyyumluq, övladlığa götürmə, atalıq və boşanma ilə əlaqəli olmayan digər məsələlər.
 • Əməyin mühafizəsinin təşkili və təmin edilməsi;
 • Əmək müqaviləsi qanunsuz ləğv edilmiş işçinin işə bərpa edilməsi;
 • Əmək müqaviləsi bağlanmadan işçinin işə cəlb edilməsi zamanı işçinin hüquqları;
 • Müsabiqə komissiyasının qərarının qanuni, obyektiv və ədalətli olub-olmamasının araşdırılması;
 • İntizam tənbeh tədbirinin verilməsi və ya verilmiş intizam tənbeh tədbirindən şikayət verilməsi;
 • İşəgötürənin işçiyə vurduğu maddi və ya mənəvi ziyanın məbləğinin müəyyən edilməsi və ödənilməsi;
 • İşçinin işəgötürənə vurduğu maddi və ya mənəvi ziyanın məbləğinin müəyyən edilməsi və ödənilməsi (tam maddi məsuliyyət);
 • Əmək münasibətlərindən dolayı yol verilmiş qanun pozuntularına görə Dövlət Əmək Müfəttişliyinə şikayətlərin ünvanlanması;
 • Əmək haqqı, ödənişli məzuniyyət məbləği və ya son haqq-hesabın gecikdirilməsinə görə işəgötürənin məsuliyyətə cəlb edilməsi;
 • İşçilərin və ya iş yerlərinin attestasiyası komissiyasının qərarının qanunauyğunluğu və ya əsaslılığının mübahisələndirilməsi;
 • Əmək müqaviləsinin, habelə kollektiv müqavilənin şərtlərinin və əmək qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı digər məsələlərin mübahisələndirilməsi;
 • İstehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində işçiyə və ya onun ailə üzvlərinə vurulan ziyana münasibətdə məbləğin müəyyən edilməsi və ödənilməsi;
 • Əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan iş yerinin dəyişdirilməsi və ya əmək haqqının dəyişdirilməsi zamanı işçinin pozulmuş hüquqlarının müdafiəsi və bərpası;
 • Əmək funksiyasının həcminin qanunsuz olaraq artırılması və ya azaldılması və ya əmək funksiyalarının icrasından məhrum etməyə görə işçinin pozulmuş hüquqlarının müdafiəsi və bərpası.
 • İnzibati orqanın üzərinə öhdəlik qoyulması;
 • İnzibati orqanın qərarından şikayət verilməsi;
 • Dövlət orqanlarında və məhkəmədə təmsilçilik;
 • İddiaçı ərizəsinin hazırlanması və təqdim edilməsi;
 • Hüquqi rəylərin, arayışların hazırlanması və digər hüquqi sənədlərin hazırlanması
 • Dövlət və qeyri-dövlət orqanlarında səlahiyyətli nümayəndə qismində təmsil edilməsi, görüşlərdə iştirak edilməsi və hüquqların müdafiəsi.
 • Məhkəmənin və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərinə etiraz edilməsi, cavabdeh ərizəsinin hazırlanması və təqdim edilməsi;
 • Məhkəmə aktlarına və qərarlarına apellyasiya və ya kassasiya qaydasında şikayət verilməsi, iddiaçı ərizəsinin hazırlanması və təqdim edilməsi;
 • İstintaq baxışı və ya istintaq mərhələlərində təqsirləndirilən şəxsin qanuni hüquqlarının, azadlıqlarının və mənafelərinin qorunmasının və təmsil olunmasının təmin edilməsi;
 • Müştərinin maraqlarının istintaq orqanlarında müdafiəsi (vəkillə təminat).
 • Sığorta müqavilələrindən yaranan mübahisələrin həlli;
 • Həyat və əmlak sığortası mübahisələrinə dair konsultasiya;
 • Həyat, daşınmaz əmlak, nəqliyyat, səyahət, tibbi sığorta müqavilələrinin hazırlanması, ləğvi və hüquqi ekspertizası.
 • Gömrük sahəsi ilə bağlı qanunvericiliyin təfsiri;
 • Apelyasiya Şurasınıın iclasında şəxsin təmsil edilməsi;
 • Gələcəkdə məsuliyyət yarada biləcək hallar barəsində xəbərdar edilməsi;
 • Gömrük bəyannamələrinin hazırlanması və gömrük orqanlarına təqdim edilməsi.
 • İdman qanunvericiliyinin federasiyalar, idman klubları və oyunçular üçün təfsiri;
 • Futbolçu və digər idmançıların transfer müqavilələrinin hazırlanması və hüquqi ekpertizası;
 • İdman klublarının və idmançıların hüquqlarının yerli və beynəlxalq təşkilatlarda (CAS və s.) müdafiəsi.

Əlaqə

Əlaqə vasitələri

Məkan:

Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti 3001,
OSKAR Biznes Mərkəzi, 2-ci mərtəbə

Elektron poçt:

info@amade.az
academy@amade.az

Əlaqə:

(+994)12 431 05 03
(+994)70 339 70 72

whatsapp logo