• Təlimçilər: Fuad Qəşəmov & Əli Əliyev
  • Mövzular №1
  • Təlim müddəti: 16 saat
  • Məbləğ: 400 AZN

Tikinti hüququnun əsas anlayışları və prinsipləri;

Tikinti müqavilələrinin növləri;

Podrat müqaviləsi və onun bənzər müqavilələrdən fərqi;

Mənzil qarşılığı podrat müqaviləsi;

Subpodrat müqaviləsi;

Xüsusi öhdəlik ehtiva edən tikinti müqavilələri;

Öhdəliklərin icrası və öhdəliyin qüsurlu icrası halında tərəflərin hüquq və öhdəlikləri;

Tikinti müqavilələrində dəbbə pulu və gecikdirmə faizi;

Riskin keçməsi anlayışı və bununla bağlı mübahisələr;

Müqavilənin xitamına səbəb olan hallar;

Fors major halların xüsusiyyətləri və hüquqi nəticələri;

Müqavilənin ləğvi və bununla bağlı ortaya çıxan hüquqi nəticələr və Kompensasiya tələb etmə hüququ;

Tikintiyə və istismara icazə ilə bağlı mübahisələr;

Tikinti hüququna dair məhkəmə praktikasında qarşılaşılan başlıca mübahisələr və onların həll yolları.

Əlaqə

Əlaqə vasitələri

Məkan:

Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti 3001,
OSKAR Biznes Mərkəzi, 2-ci mərtəbə

Elektron poçt:

info@amade.az
academy@amade.az

Əlaqə:

(+994)12 431 05 03
(+994)70 339 70 72

whatsapp logo