• Təlimçi: Sərvər Süleymanlı, h.ü.f.d.
  • Təlim müddəti: 16 saat
  • Məbləğ: 500 AZN

Azərbaycan Respublikasının bank sistemi və bank fəaliyyətini tənzim edən qanunvericilik;

Bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair ümumi qaydalar;

Bank fəaliyyətinin özəllikləri;

Bankçılığın əsas prinsipi və funksiyaları;

Bankların təşkili və idarə edilməsi;

Bankların idarə olunması və onların fəaliyyətinə nəzarət;

Bankların öhdəlikləri;

Bank krediti, onun prinsipləri və əhəmiyyəti;

Azərbaycan banklarında kreditlərin verilməsi qaydaları;

Mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri haqqında qaydalar;

Kredit müqaviləsi;

Bank sistemində əmanətlərin sığortalanması;

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bank fəaliyyətinin ümumi əsasları;

Bank olmayan kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi.

Əlaqə

Əlaqə vasitələri

Məkan:

AZ 1102, Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti 3001,
OSKAR Biznes Mərkəzi, 2-ci mərtəbə

Elektron poçt:

info@amade.az / academy@amade.az

Əlaqə:

(+994)12 431 05 03 / (+994)70 339 70 72

whatsapp logo