• Təlimçi: İlkin Dövlətov
  • Təlim müddəti: 48 saat
  • Məbləğ: 1200 AZN

Vergi ödəyicilərinin uçotu. Kameral və səyyar vergi yoxlaması. Operativ vergi nəzarəti;

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət. Maliyyə sanksiyaları və faizlər. Şikayət verilməsi qaydası;

Vergilərin ödənilməsi üzrə ümumi qaydalar. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə Mülki Məcəllədə nəzərdə tutulmuş ardıcıllıq;

Fi̇zi̇ki̇ şəxsləri̇n gəli̇r vergi̇si̇. Hüquqi̇ şəxsləri̇n mənfəət vergi̇si̇;

Gəli̇r və mənfəət vergi̇ləri̇ i̇lə bağlı müddəalar;

Aksi̇zlər;

Əmlak və torpaq vergi̇ləri̇;

Vaxtında təqdim edilməmiş bəyannamələr, hesabatlar və arayışlar ilə bağlı qaydalar;

Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların alınmasına dair qaydalar;

Bəyannamələrin, hesabatların və arayışların kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair qaydalar;

Dövlət vergi orqanları tərəfindən operativ vergi nəzarəti tədbirlərinin həyata keçirilməsi qaydaları;

Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının büdcədən qaytarılması və digər vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edilməsi qaydaları.

Əlaqə

Əlaqə vasitələri

Məkan:

Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti 3001,
OSKAR Biznes Mərkəzi, 2-ci mərtəbə

Elektron poçt:

info@amade.az
academy@amade.az

Əlaqə:

(+994)12 431 05 03
(+994)70 339 70 72

whatsapp logo