• Təlimçi: İsmayıl İsmayıllı, h.ü.f.d
  • Təlim müddəti: 16 saat
  • Məbləğ: 400 AZN

Müqavilə nədir?

Əqd anlayışı və əqdin əsas ünsürü olan iradə ifadəsinin növləri;

Mülki qanunvericiliyin əsas prinsiplərinin müqavilələrin təfsirində rolu;

İradə azadlığı prinsipi və ümumi müqavilə anlayışı;

Culpa in contrahendo;

Təklif (oferta) və qəbul (aksept);

Müqavilənin mühüm şərtləri ilə ikinci dərəcəli şərtləri anlayışı və bununla bağlı meydana gələn mübahisələr;

Elan yolu ilə açıqlanan iradə ifadələri və pollicitatio nəzəriyyəsi;

Müqavilə növləri və müqavilələrə tətbiq ediləcək qanunvericiliyin müəyyən edilməsi;

Əlaqə

Əlaqə vasitələri

Məkan:

Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti 3001,
OSKAR Biznes Mərkəzi, 2-ci mərtəbə

Elektron poçt:

info@amade.az
academy@amade.az

Əlaqə:

(+994)12 431 05 03
(+994)70 339 70 72

whatsapp logo