• Təlimçi: İsmayıl İsmayıllı, h.ü.f.d.
  • Təlim müddəti: 24 saat
  • Məbləğ: 600 AZN

Əşya və əmlak anlayışlarının təhlili, əşya hüququnun predmeti, mahiyyəti, ünsürləri, növləri və prinsipləri;

Sahiblik və onun müdafisəsi;

Daşınmaz əşyaların qeydiyyatı: Daşınmaz alqı-satqısı müqaviləsinin məcburi forma şərtinə riayət edilməməsinin hüquqi nəticələri, ikili qeydiyyat və qeydiyyatla bağlı diqqət problemlər və həlli yolları;

Mülkiyyət hüququnun ümumi əsasları və məhkəmə praktikasında vəziyyət;

Mülkiyyət hüququnun növləri (paylı və birgə mülkiyyət) və onların hüquqi rejimi ilə bağlı məhkəmə praktikasında mövcud vəziyyət;

Daşınmaz əşya üzərində mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi, hədləri (əhatəsi), məhdudlaşdırılması və itirilməsi;

Yaşayış binasının tərkib hissəsinə mülkiyyət hüququ, təminat qeydi, mülkiyyətçinin və istifadə hüququ sahibinin hüquq və vəzifələri;

Daşınar əşya üzərində mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi və itirilməsi;

Məhdud əşya hüquqlarının ümumi əsasları; servitut, uzufrukt, tikintiyə vərəsəlik hüququ, əşya yüklülüyü;

İpoteka və girov.

Əlaqə

Əlaqə vasitələri

Məkan:

Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti 3001,
OSKAR Biznes Mərkəzi, 2-ci mərtəbə

Elektron poçt:

info@amade.az
academy@amade.az

Əlaqə:

(+994)12 431 05 03
(+994)70 339 70 72

whatsapp logo