• Təlimçi: H.ü.f.d. Sərvər Süleymanlı
  • Təlim müddəti: 16 saat
  • Məbləğ: 400 AZN

Mülki hüququn əsaslarının əhəmiyyəti. Niyə mülki hüququn əsasları öyrənilmədən mülki qanunvericiliyin mənimsənilməsi mümkün deyildir?

Mübahisəyə tətbiq ediləcək hüququn müəyyən edilməsi zamanı xüsusi hüquq-ümumi hüquq təsnifatının əhəmiyyəti;

Təsərrüfat cəmiyyətlərində reyestr məlumatlarının dəyişdirilməsi qaydaları;

Mülki qanunvericiliyin mənbələri. Mülki Məcəllə digər qanunlardan üstün hüquqi qüvvəyə malikdirmi?

Mülki qanunvericiliyin tətbiqi zamanı əlaqədar qanun normaların təsbiti və praktikada bununla bağlı mövcud problemlər;

İxtiyari-məcburi (imperativ) mülki hüquq qaydaların təspiti zamanı nələrə diqqət edilir?

Açıq və qapalı qanun boşluqları zamanı boşluğun doldurulması;

Bir məsələyə dair birdən çox qaydanın olması zamanı qanunvericiliyin düzgün tətbiqi ilə bağlı məhkəmə qərarlarının təhlili;

Qaydaların düzgün təfsir olunmasının əsasları;

Hakimin hüquq yaratma səlahiyyəti və onun hüquqi mahiyyəti;

Haqq və hüquq anlayışı, əmlak haqlarının növləri və tabe olduqları hüquqi rejim;

Təmsilçi vasitəsi ilə istifadə oluna bilməyən və özgəninkiləşdirilməsi mümkün olmayan haqlar;

Müstəqil və asılı (əlavə) haqların onların hüquqi mahiyyəti;

Əqd anlayışı və əqdlərin etibarlılıq şərtləri;

Etibarsız əqdlərin növləri və tabe olduqları hüquqi rejim;

Vicdanlılığın qorunduğu hallar və mövcud məhkəmə praktikasında durum;

Məhkəmə praktikasında haqların sui-istifadəsi ilə bağlı məhkəmə qərarlarının təhlili;

Mülki hüquqda müddət anlayışı, növləri və funksiyası.

Əlaqə

Əlaqə vasitələri

Məkan:

Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti 3001,
OSKAR Biznes Mərkəzi, 2-ci mərtəbə

Elektron poçt:

info@amade.az
academy@amade.az

Əlaqə:

(+994)12 431 05 03
(+994)70 339 70 72

whatsapp logo